Om skolen

Om skolen: Dreng i indskolingen får hjælp af lærer

Profil

Måløvhøj Skole har cirka 1.250 elever og er fordelt på to afdelinger: Afdeling Måløv og Afdeling Østerhøj. 

Begge afdelinger har elever fra 0.-9. klasse.

Vores vision
Visionen for skolen er den fælles vision for skoleområdet i Ballerup Kommune, som hedder Skole med Vilje.

Se visionen 'Skole med Vilje' her

Vores værdier
Skolebestyrelsen har udarbejdet et værdigrundlag for skolen. Værdierner er overordnet for vores forståelser af kerneopgaven ”læring” og dermed vores dagligdag på Måløvhøj Skole. Værdierne viser også, hvad vores lærings- og dannelsessyn er.

Her kan du se vores værdier, hvordan vi forstår dem, og hvad værdierne skal fremme.

Virkelyst og selvstændighed

 • Mennesker skal gives plads til, at de kan udvikle sig til at blive dem, de gerne vil være.
 • Vi ønsker, gennem de valg vi træffer, positivt at understøtte alle menneskers nysgerrighed og lyst til læring.

Fællesskab og respekt

 • Mennesker er sociale væsner og dannes i fællesskaber.
 • Mennesker imellem er respekt en grundforudsætning for positive fællesskaber, udviklingen af virkelyst og selvstændighed samt nysgerrighed på verden.
 • Der skal således være gensidig respekt mellem alle parter i og omkring skolen samt respekt for skolens kerneopgave: Læring.

Faglighed & læring

 • Vi ønsker at danne passionerede mennesker, der skaber nye idéer om verdens sammenhæng og udtryk.
 • Vi definerer læring som det at undervise eleverne til forberedelse til videre uddannelse og give dem lyst til at lære mere, så de tilegner sig kundskaber og opnår færdigheder, ligesom vi vil fremme den enkelte elevs personlige udvikling og dannelse.
 • Vi vil skabe trivsel i skolen for den enkelte og lære dem at indgå i fællesskaber.

Trivselsstrategi

Måløvhøj Skole ønsker at fremme arbejdet med trivsel. Derfor har vi omdøbt den lovpligtige antimobbestrategi til en 'Trivselsstrategi'.

Trivselsstrategien tager udgangspunkt i Ballerup Kommunes børne- og ungestrategi ”Fællesskab for alle – alle i fællesskab”. Den bygger også på skolens værdier, Virkelyst & Selvstændighed, Fællesskab og Respekt, Faglighed & Læring.

Trivselsstrategien skal være med til at:

 • Styrke positive fællesskaber
 • Sikre, at alle indser, at mobning ikke kan isoleres til hverken skole eller fritid – men er et fælles ansvar for alle voksne i og omkring barnets liv
 • Skabe tydelige arbejdsgange

Måløvhøj Skoles Trivselsstrategi

Bilag til Trivselsstrategi 

Pixi-udgave af Måløvhøj Skoles Trivselsstrategi

Ferie- og fraværsregler

Folketinget har skærpet lovgivningen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

De nye regler gælder fra den 1. januar 2020.

I Ballerup Kommune er vi først og fremmest optaget af, at eleverne møder i skole. Vi vil fortsat gøre, hvad vi kan, for at eleverne har så lavt et fravær som muligt. De ændrede regler betyder dog, at vi ændrer vores praksis i nogle tilfælde, da forhøjet fravær nu har økonomiske konsekvenser. 

Definition på fravær
Der skelnes mellem to typer af fravær: lovligt og ulovligt fravær 

Lovligt fravær:

 • sygdom
 • funktionsnedsættelse
 • udredning
 • lægebesøg

Bemærk, at skolelederen i særlige tilfælde kan bede om en lægeerklæring som dokumentation for fraværet. Erklæringen betaler kommunen for.

Ulovligt fravær:

 • Fravær uden begrundelse
 • Fravær uden besked fra eller aftale med hjemmet 
 • Fravær uden tilladelse – ved ekstraordinær frihed 

Som hovedregel skal skolen orienteres om alle typer af fravær, og ekstraordinær ferie kræver skolens tilladelse.  

Ansøgning om ekstraordinær ferie
Som noget nyt regnes ferie eller fridage uden for skolernes ferie også som ulovligt fravær, hvis skolen ikke har givet tilladelse til det. 

Det betyder, at forældre skal søge om tilladelse til, at eleven må holde ferie uden for skolernes ferier. 

Regler for ansøgningen:

 • Der skal søges om fri, hvis der er tale om mere end to sammenhængende fridage.
 • Forældrene skal udfylde en ansøgningsblanket 
 • Ansøgningen skal afleveres til den pædagogiske leder på skolen. 
 • Ansøgningsfristen er senest 14 dage før ferien.

Den pædagogiske leder foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Elevens faglige, sociale og trivselsmæssige situation indgår i vurderingen.

Konsekvenser ved ulovligt fravær
De nye regler betyder også, at det har konsekvenser, hvis eleven har for højt ulovligt fravær i skolen. Fraværet bliver opgjort pr. kvartal. 

10 procent fravær pr kvartal
Fraværet gøres op en gang i kvartalet.

Hvis eleven har et ulovligt fravær på 10% i løbet af et kvartal, så bliver forældrene indkaldt til en samtale på skolen.

Formålet med samtalen er at udarbejde en handleplan i samarbejde med forældrene, så fraværet falder. 

Over 15 procent fravær pr kvartal
Hvis eleven har et ulovligt fravær på over 15% i løbet af et kvartal, så har skolelederen pligt til at lave en underretning til Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune. 

Konsekvensen af underretningen er, at familien mister udbetalingen af børne- og ungeydelsen for et kvartal. 

Bemærk, at der er forskel på, hvor mange skoledage der er i et kvartal:

Eksempel 1 - Så mange skoledage svarer 15 procent fravær til i 1. kvartal 2020: 
Antal skoledage 1. kvartal 2020 fra januar til marts: 59 dage. 
Der er her taget højde for, at skolestart efter juleferien er den 2. januar, og at skolen har en uges vinterferie.

15% af 59 skoledage: 8,85 skoledage.

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 9 fraværsdage i dette kvartal.

Eksempel 2 – Så mange skoledage svarer 15% fravær til i 2. kvartal 2020: 
Antal skoledage 2. kvartal 2020 fra april til juni: 52 dage
Der er her taget højde for påskeferie i uge 15, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinse og Grundlovsdag.

15 pct. af 52 skoledage: 7,8 skoledage

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 8 fraværsdage i dette kvartal.

Mere information
Du kan læse mere om de nye fraværsregler her:

Fritidsordning - BFO

Vores fritidsordning hedder i daglig tale BFO, som står for Ballerup Fritids Ordning.

Elever fra indskolingen på Måløvhøj Skole går i Måløvhøj BFO. BFO'en består af 3 afdelinger, som er fordelt på skolens to matrikler (afdelinger).

Eleverne går i BFO og skole på samme matrikel.

Hvad er formålet med BFO'en?
Folketinget vedtog med virkning fra 1. august 2009 at indføre mål- og indholdsbeskrivelser i landets skolefritidsordninger.

Formålet med at beskrivelserne er bl.a. at give borgerne indblik i den enkelte kommunes prioriteringer og serviceniveau i
forhold til skolefritidsordningen.

Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup Kommune 

Pædagoger i indskolingen Måløvhøj Skole

Hvordan melder jeg mit barn ind i BFO'en?
Se her, hvordan dit barn bliver indskrevet i BFO'en. 

Hvad er åbningstiderne i BFO'en?
Eleverne kan både gå i BFO før skoledagen starter, og efter den er afsluttet.

Lukkedage i BFO:

https://ballerup.dk/borger/boern-unge/skoler/folkeskole/ballerup-fritidsordning-bfo#paragraph-48993

Åbningstider om morgenen:
Mandag - torsdag: Kl. 06:40 - 08:00
Fredag: Kl. 06:50 - 08:00

Åbningstider om eftermiddagen:
Mandag - torsdag: Fra skolefri - kl. 17:00
Fredag: Fra skolefri - til kl. 16:30

 

Praktik for studerende

Vi tilbyder praktikforløb for studerende på skolen og i vores fritidsordning (BFO).

Praktikforløb i skolen
Læs mere om praktikforløbet på skolen i vores Uddannelsesplan for praktikanter på Måløvhøj Skole
 

Praktikforløb i BFO 
Se vores Uddannelsesplan for praktikanter i BFO her

 

About the school

International engagements

Måløvhøj School is an international school. The school has experiences with Erasmus+ projects, exchange of teachers and pupils, job swap, teaching assistants, e-Twinning etc. and our international engagement means that we are constantly looking for new partners to cooperate with. Currently we have ongoing collaborations and annual exchanges with schools in Marburg (Germany), Mosfellsbær (Iceland) and Castellar del Valles (Spain). Our municipality has cooperation with Brandenburg an der Havel (Germany) and East Kilbride (Scotland). We have ongoing Erasmus-funded projects where students from 8. and 9. grade sign up for an exchange-programme with schools in Budapest (Hungary), Reykjavik (Iceland), Huizen (The Netherlands), Sitges (Spain) and Achim (Germany). 

If you want to know more about our school and the possibilities of doing a project together, please do not hesitate to contact the international coordinator, teacher, Mrs Marianne Lykkeby: mly@balk.dk or Mr. Nicolai Abildgaard Knudsen: nico168f@skoledrev.dk.

Facts about the school

Måløvhøj Skole is divided into two campuses. Campus Måløv and Campus Østerhøj.

The school is a comprehensive school just outside Copenhagen, the capital of Denmark. It takes around half an hour to go from Copenhagen city centre by public train to our town. The community, 25 kilometres from Copenhagen, is called Ballerup and has approximately 48.000 inhabitants. There are 5 public comprehensive schools. Our school is in a small village called Måløv. The parents do not have to pay for their children to attend the school; the school is supported by the government and municipality through taxes.

The school is situated in a middle class neighbourhood and in very beautiful surroundings. Nearly all pupils live near the school, so most of them walk to school, and for most of them it takes less than 10 minutes. A few cycles. The younger pupils are driven to school by their parents. Close to our school we have a big forest and a big lake so it is very easy for us to go on excursions as well as field trips to enjoy nature and study. We also frequently go to museums in central Copenhagen.

The school, with its two campuses, has around 1300 pupils aged from 6-15. It means that we have pupils attending what would correspond to primary, middle school and 2 years of secondary school. We call it grades 0 to 9th. After that our pupils continue education at high school or vocational school etc. The school has around 110 teachers. 

We all use our first name in school and our pupils do not wear school uniforms.Our school as well as our society as a whole is characterized by a culture of equality, which implies that every person is supposed to be treated with the same respect no matter whether he or she is a pupil, a teacher, or an adult. 

Our classes

Pupils are taught the Danish language, Maths, Science and Physical Education at all grades as well as English as a second language, and from 5th grade they are additionally taught German as a foreign language. From 7th grade Science is divided into different topics such as Physics, Chemistry, Geography and Biology, and from 8th grade pupils are also taught Social Studies. From 8th grade pupils are given marks in nearly all subjects. After 9th grade pupils have to sit an exam in written and spoken Danish, in Maths, in spoken English, in Science and in a few additional subjects following an official decision by the Ministry of Education. 

Each class consists of approximately 25 pupils and it has its own classroom. In this classroom most of their teaching takes place. Science from 7th grade and PE take place in areas specially designed for them. Normally a teacher will teach the same class his or her subject for at least three years and often all nine years the pupils attend the school. It ensures that the teacher knows each pupil very well and also has a very strong collaboration with the parents. At least twice a year parents are invited to a talk with the teaching team about how their child is performing in school.

In 8th grade we have one day focusing specifically on teaching innovation and entrepreneurship for all classes at that level in one big group.

All classes begin at 8 am and lessons are 45 minutes. Normally we have double lessons, which mean that the same subject is taught by the same teacher for 90 minutes. After that there is a break for 15 minutes followed again by a 90 minutes lesson. At a quarter past eleven we have a lunch break for one hour. Most children bring their own lunch to school, but we also have a small canteen where it is possible to buy small dishes, fruit etc. After that most pupils will have one more lesson of 90 minutes and then the school day is over for the youngest whilst the older ones have another lesson period.

Homework increases throughout the years in school. So from 7th grade there will normally be around one to one and a half hours of homework each day. The teachers do not have an office at school so they also do their preparation at home.

After-school activities

There are also after-school activities provided in the two institutions where pupils from the age of 6-12 can attend extra – curricular activities. For this reason the school also employs qualified staff.  In each campus there also is a library to serve pupils as well as teachers. 

Most children in Denmark seem to be very mature at an early age. That is maybe due to their upbringing and the way our school system focuses on individuality and the ability to take responsibility for themselves as well as their own life. The upbringing in Denmark can be described as quite free. It implies that parents trust their children and the children are allowed to do a lot on their own also because most parents, both father and mother, work all day, so a lot of the older pupils, from the age of 12/13, have to be on their own all afternoon. For a lot of children it is normal to have a spare-time job from the age of 13/14. They often deliver newspapers one day a week or work in supermarkets etc. The money the children earn is regarded as their own and they will spend it on candy, clothes, music etc.

Undervisningsmiljøvurdering

Hermed link til undervisningsmiljøvurdering for Måløvhøj Skole 2021

/sites/maaloevhoejskole.subsites.ballerup.dk/files/undervisningsmiljoevurdering_2021.pdf

Retningslinje i forbindelse med forældreklager

Retningslinje ifm. forældreklager

1. Skoleledelsen vurderer, om en henvendelse er en egentlig klage, hvor forvaltningslovens
sagsbehandlingsregler skal overholdes. Er der tale om en egentlig klage, gælder følgende:
Skoleledelsen udfærdiger et notat som indeholder:
● Hvem har modtaget klagen
● Hvornår er klagen modtaget
● Hvem har klaget
● Klagens indhold
Den ansatte modtager en kopi af notatet i Aula inden for 5 arbejdsdage. Medarbejderen
orienteres i videst muligt omfang mundtligt om, hvad klagen handler om.
2. I forbindelse med at den ansatte modtager en kopi af notatet, indkalder skoleledelsen
skriftligt den ansatte til et møde omkring hændelsen, ligeledes i Aula. På indkaldelsen
orienteres den ansatte om, at man kan have en bisidder med. På mødet skal den ansatte
have mulighed for at kommentere klagen, og skoleledelsen skal orientere den ansatte om
den videre behandling af klagen. Mødet afvikles så hurtigt som muligt efter at notatet er
udarbejdet og indkaldelse er udsendt.
3. Hvis den ansatte ønsker tillidsrepræsentantens inddragelse, modtager
tillidsrepræsentanten de samme dokumenter og informationer som nævnt ovenfor.
4. Hvis ledelsen ikke vurderer der er tale om en egentlig klage, men en anden type
henvendelse, taler lederen med medarbejderen om henvendelsens indhold.
Skolelederen er i alle dele af denne typer sager opmærksom på, at det kan være en
voldsom oplevelse for en medarbejder at blive klaget over.
5. Den ansatte og eventuelt tillidsrepræsentanten orienteres løbende om sagens forløb, indtil
klagesagen er afsluttet. Eventuelle nye dokumenter i sagen gives løbende i kopi til den
ansatte og eventuelt tillidsrepræsentanten.
6. Hvis der afholdes møder med forældrene, aftaler skoleledelsen med den ansatte, hvordan
denne inddrages.
7. Hvis der i forbindelse med klagesagen skal finde et tjenstlig samtale sted, følges
retningslinjerne for tjenstlige samtaler.
8. Lederen har jf. offentlighedsloven § 15 pligt til at journalisere alle klager. Dette gøres på
personalemappen for personer der er navngivet i klagen. Der lægges tillige det notat,
lederen skal udarbejde, samt den afgørelse, lederen træffer i forhold til klagen.
Det er vigtigt det fremgår tydeligt, hvad afgørelsen er, samt om den er afvist.
Afslutning af klagen
Skoleledelsens svar kan være en afvisning af klagen, hvilket forældrene orienteres om.
Skoleledelsen kan give klageren helt eller delvist medhold i klagen. Hvis det er tilfældet, har
lederen efterfølgende pligt til at rådgive og vejlede den ansatte med henblik på at få rettet op
på forholdene. Det kan ikke udelukkes, at den ansatte som afslutning på sagen indkaldes til
en tjenstlig samtale, hvis lederen finder anledning til at påtale et eller flere forhold.
Der kan komme klager, som er af så alvorlig karakter, at skoleledelsen ikke mener at kunne
behandle eller afslutte sagen. Sådanne sager fremsendes til forvaltningen til videre
behandling. I sager af så alvorlig karakter skal den ansatte gøres bekendt med, at
vedkommende har ret, men ikke pligt til at udtale sig.